Plac Zabaw

REGULAMIN PLACU ZABAW 

  1. Teren Placu Zabaw jest miejscem przeznaczonym do zabawy i wypoczynku

  2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia

  3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

  4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw obowiązane są do zachowania porządku.

  5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

  6. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych , palenia papierosów oraz spożywania innych używek.

  7. Wszelkie uszkodzenia elementów zabawowych należy zgłaszać do właściciela obiektu.

  8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.

  9. Z trampoliny mogą korzystać wyłącznie dzieci po uprzednim zdjęciu obuwia.